1.

بررسی معیارهای عملکرد حرکتی به منظور ارزیابی عصب شناختی آسیب ورزشی ضربه به سر

دوره 5، 3 (13)، آبان 1392، صفحه 41-59
سمانه ایمانی پور؛ پروانه شفیع نیا؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ احمد قطبی ورزنه

2.

پایایی و روایی آزمون‌های بالینی عملکرد تعادلی در کم‌شنوایان با سطح شنوایی متوسط

دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 493-510
احمد قطبی ورزنه؛ مهدی ضرغامی؛ علیرضا بهرامی

3.

تأثیر حالات فراانگیزشی و شرایط تکلیف بر خودکارامدی و عملکرد حرکتی پرتاب کنندگان مبتدی دارت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 115-131
احمد قطبی ورزنه؛ مهدی ضرغامی؛ اسماعیل صائمی؛ حسین مولانیا

4.

تأثیر سبک های شناختی بردقت : نقش حافظة کاری

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 61-78
احمد قطبی ورزنه؛ مهدی ضرغامی؛ اسماعیل صائمی؛ فرزاد ملکی

5.

تفاوت های مرتبط با سن و کانون توجه در کنترل پاسچر

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 41-56
جواد پرهیزکار کهنه اوغاز؛ مهدی ضرغامی؛ احمد قطبی ورزنه؛ امیرحسین قربانی

6.

مقایسۀ تأثیر تصویرسازی خاص شناختی و عمومی شناختی بر اجرای مهارت‌های فوتبالیست‌های 10-7 ساله

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 239-251
مهرزاد خارستانی؛ مجتبی اسماعیلی آبدر؛ احمد قطبی ورزنه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب