1.

بررسی هزینه- سودمندی پایگاه‌های اطلاعاتی دانشگاه یزد در سال 2009

دوره 44، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 59-82
فاطمه مکی زاده

2.

شناسایی عوامل تأثیر گذار بر پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب توسط کاربران دانشگاهی: یک مطالعه گراندد تئوری

دوره 46، شماره 1، بهار 1391، صفحه 59-81
فاطمه مکی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ منیجه شهنی ییلاق

3.

مطالعۀ روند چندنویسندگی و رابطۀ آن با ضریب تأثیر در نشریات فارسی حوزۀ فنی و مهندسی ایران طی سال‌های 1380 - 1389

دوره 48، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 583-603
محمد توکلی زاده راوری؛ فاطمه مکی زاده؛ زهرا عابدی خوراسگانی؛ فرامرز سهیلی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.