1.

ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی دبی ماهانه بر پایه تحلیل سری‌های زمانی

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388
محمدرضا قنبرپور؛ مریم امیری؛ شعبانعلی غلامی

2.

کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی SWRRB به منظور شبیه‌سازی رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان)

دوره 61، شماره 5، فروردین 1388
مریم امیری؛ محمدرضا قنبرپور؛ میرخالق ضیاءتباراحمدی؛ محسن محسنی‌ساروی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب