1.

بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی کاکوتی L.) tenuior Ziziphora ( در ایران با استفاده از نشانگر مولکولیRAPD

دوره 43، شماره 3، آبان 1391، صفحه 337-344
زهرا حطری؛ ذبیح اله زمانی؛ وحیده ناظری؛ لیلا تبریزی

2.

مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare L. ssp. vulgare) جمع آوری شده از جنوب چالوس در مراحل گلدهی و بذردهی

دوره 43، شماره 2، مهر 1391، صفحه 153-159
سیدعلی اندی؛ وحیده ناظری؛ جواد هادیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب