1.

اثربخشی آموزش بازی‌های بومی-محلی بر اساس ترکیبی از رویکردهای تدریس بازی برای فهمیدن و حس بازی بر تبحر حرکتی دانش‌آموزان

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 102-117
مینا کشاورز؛ حسن محمدزاده

2.

بررسی ادراک ویژۀ عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 93-107
برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده

3.

بررسی رابطة کمال گرایی، استرس و تحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن و مرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 129-139
حسن محمدزاده جهتلو؛ سمکو سیدابراهیمی؛ سعدی سامی

4.

تاثیر آرایش تمرین انتقالی بر تداخل زمینه ای در یادگیری مهارت های بدمینتون ( سرویس بلند، تاس دفاعی ، بک هند تاس)

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 5-21
شیلر قاسم کریمی؛ حسن محمدزاده جهتلو؛ فاطمه حسینی

5.

تأثیر تجربۀ حرکتی و شناختی بر توانایی چرخش ذهنی پسران

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 75-86
جلال دهقانی زاده؛ حسن محمدزاده؛ هادی مرادی

6.

تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر تعادل پویای مردان جوان

دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 453-462
حسن محمدزاده؛ محمد علی نظری؛ ماندانا حیدری

7.

تغییر در سرعت تصویرسازی یک توالی حرکتی خودکارشده و تأثیر آن بر عملکرد ورزشی

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 385-396
علی فتحی زاده؛ پرهام سیستانی؛ احمد ترک فر؛ حسن محمدزاده

8.

تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربۀ بیلیارد

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 311-320
مهدیه قره لر؛ معصومه شجاعی؛ حسن محمدزاده

9.

رابطة شکست یا موفقیت با انتظارات خودکارامدی مردان جوان درتکلیف تیراندازی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 5-18
حسن محمدزاده جهتلو؛ ماندانا حیدری

10.

مقایسۀ رویکرد آموزش مبتنی بر بازی و رویکرد سنتی: بررسی میزان فعالیت بدنی، انگیزش خود-تعیین و لذت

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 109-127
برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب