1.

بررسی و تحلیل ارزش‌های خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 103-125
مظاهر یوسفی امیری؛ احمد علی خائف الهی؛ علی اصغر فانی؛ مهدی مرتضوی

2.

طراحی و واکاوی مدل فرهنگ خدمت عمومی در سازمان‌های دولتی

دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 346-370
مظاهر یوسفی امیری؛ احمدعلی خائف الهی؛ مهدی مرتضوی؛ علی اصغر فانی

3.

مدل شایستگی مدیران دولتی ایران ( بر اساس صحیفه امام (ره)) رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد

دوره 3، شماره 8، دی 1390، صفحه 75-92
رویا اسدی فر؛ ، احمدعلی خائف الهی؛ علی رضائیان

4.

واکاوی دلایل و عوامل چسبندگی شغلی: پژوهشی آمیخته

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 459-480
احمد خانی؛ جلیل دلخواه؛ احمد علی خائف الهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب