1.

بررسی آثار زیان رفاهی تکانه‌های ترازپرداخت‌ها در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

دوره 58، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 315-356
محمد نیک زاد؛ مهدی یزدانی؛ حسن درگاهی

2.

بررسی ثبات و عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران: تحلیلی بر پایه‌های خرد

دوره 57، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 561-582
زینب اروجی؛ حسن درگاهی

3.

تعیین قاعده‎ی سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه

دوره 45، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 1-27
حسن درگاهی؛ رؤیا شربت اوغلی

4.

رونق نفتی و چالش‎های توسعة اقتصادی (با تأکید بر ساختار تجارت و کاهش رقابت‎پذیری اقتصاد ایران)

دوره 43، شماره 3، اسفند 1387
حسن درگاهی

5.

ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی

دوره 47، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 19-40
حسن درگاهی؛ فائزه نیک جو

6.

نقش عوامل قیمتی، درآمدی و کارایی در شدت انرژی ایران

دوره 51، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 355-384
حسن درگاهی؛ کاظم بیابانی خامنه

7.

هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران: پیش شرطها و تبیین ابزارهای سیاستی حسغ درگاهی

دوره 37، شماره 1، تیر 1381
احمد آتشک؛ حسن درگاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب