1.

تحلیل فضایی نیروی آتش‌سوزی مناطق مختلف کشور با استفاده از RS و GIS

دوره 35، شماره 52، بهمن 1388
علی سرکارگر‌اردکانی؛ محمد‌جواد ولدان زوج؛ علی منصوریان

2.

توسعة مدل تصمیم‌گیری چندهدفة مکانی با تأکید بر آمایش صنایع انرژی بر

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-12
گیتی خوش‌آموز؛ محمد طالعی؛ علی منصوریان

3.

مقایسة روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره AHP ، AHP_OWAوFuzzy AHP_OWA برای مکان‌یابی مجتمع‌های مسکونی در شهر تبریز

دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-16
محمدرضا رجبی؛ علی منصوریان؛ محمد طالعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب