1.

تاثیر تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Ephestia kuehniella و شب پره هندی Plodia interpunctella در کارایی پارازیتیسم زنبور Habrobracon hebetor

دوره 43، شماره 2، آذر 1391، صفحه 243-250
نازنین مستقیمی؛ سیدعلی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جبرائیل رزمجو؛ هوشنگ رفیعی دستجردی

2.

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) به تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Zeller Ephestia kuehniella و شب‌پره هندی Plodia interpunctella) Hubner)

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
نازنین مستقیمی؛ سید علی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب