1.

بررسی عوامل مؤثر در تولید رسوب حاصل از فرسایش خندقی در حوضه‌های آبخیز کوچک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دره کره ـ بوشهر)

دوره 41، شماره 69، آذر 1389
علی‌اکبر نظری سامانی نظری سامانی؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ جمال قدوسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب