1.

اثر تغییرات جرم جاذب خاک اره بر سینتیک جذب فلز کروم در محیط آبی

دوره 36، شماره 56، اسفند 1389، صفحه 61-68
زمان شامحمدی حیدری؛ مصطفی خواجه

2.

بررسی همگرایی زمان تعادل و بازده جذب سرب توسط پوستة شلتوک و کربن فعال در غلظت‌های کم

دوره 36، شماره 54، شهریور 1389
زمان شامحمدی حیدری؛ حسن جمالی ارمندی

3.

حذف منگنز از محیط آبی با زئولیت طبیعی و سدیمی شده

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 97-104
عادل اصفهانی؛ زمان شامحمدی حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب