1.

استفاده از سیگنال تحلیلی در برآورد نسبت مغناطش به چگالی توده‌های زمین‌شناسی

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 167-182
کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

2.

برآورد پارامترهای منابع مغناطیسی دوبُعدی از روی تابع‌های ویژه شامل اویلر، سیگنال تحلیلی و پاسخ تحلیلی بی‌هنجاری‌ها

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 89-105
کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ عبدالحمید انصادری

3.

برآورد عمق و نوع توده‌‌های مولد بی‌هنجاری مغناطیسی با استفاده از تلفیق تابع‌های ویژه سیگنال تحلیلی و اویلر واهمامیخت

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 79-94
کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ عبدالحمید انصاری

4.

برآورد مرز بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با مشتق قائم سیگنال تحلیلی

دوره 36، شماره 3، آذر 1389
کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری

5.

برآورد مرز توده‌های مغناطیسی با استفاده از گرادیان افقی بی‌هنجاری شبه‌گرانی

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390
کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری

6.

تراس‌‌‌بندی در تفسیر داده‌‌های میدان پتانسیل

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 157-166
عبدالحمید انصاری؛ کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

7.

تعیین مرز بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با استفاده از فیلترهای فاز محلی

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389
کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب