1.

برآورد ضریب جذب امواج لرزه‌ای با استفاده از روش توزیع ویگنر- وایل نمای هموار ‌شده

دوره 36، شماره 3، آذر 1389
امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی

2.

برآورد موجک چشمه لرزه‌ای

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390
امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی

3.

برآورد موجک لرزه‌‌ای با فاز مرکب با استفاده از تحلیل صفرهای تابع خودهمبستگی در حوزه Z

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 63-72
امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیا‌ه‌کوهی

4.

بررسی توانایی نشانگر ناپیوستگی ساختاری محلی روی داده‌های لرزه‌ای سه‌بُعدی در شناسایی ریزگسل‌ها

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 57-76
نفیسه ظریف کریمی؛ محمدعلی ریاحی؛ امین روشندل کاهو

5.

تشخیص منبع های گرانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته

دوره 35، شماره 2، مرداد 1388
امین روشندل کاهو؛ فرشاد سلاجقه

6.

توازن داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تبدیل هیلبرت

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 145-153
علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو

7.

شناسایی مستقیم منابع هیدروکربنی به روش تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از محاسبه چگالی انرژی در حوزه زمان- مقیاس

دوره 36، شماره 4، بهمن 1389
امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی

8.

نمایش کانال‌های مدفون با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 45-56
مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ علیرضا حیدریان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.