1.

برآورد ضریب جذب امواج لرزه‌ای با استفاده از روش توزیع ویگنر- وایل نمای هموار ‌شده

دوره 36، شماره 3، پاییز 1389
امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی

2.

برآورد موجک چشمه لرزه‌ای

دوره 37، شماره 1، بهار 1390
امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی

3.

برآورد موجک لرزه‌‌ای با فاز مرکب با استفاده از تحلیل صفرهای تابع خودهمبستگی در حوزه Z

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 63-72
امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیا‌ه‌کوهی

4.

بررسی توانایی نشانگر ناپیوستگی ساختاری محلی روی داده‌های لرزه‌ای سه‌بُعدی در شناسایی ریزگسل‌ها

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 57-76
نفیسه ظریف کریمی؛ محمدعلی ریاحی؛ امین روشندل کاهو

5.

تشخیص منبع های گرانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته

دوره 35، شماره 2، تابستان 1388
امین روشندل کاهو؛ فرشاد سلاجقه

6.

توازن داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تبدیل هیلبرت

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 145-153
علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو

7.

شناسایی مستقیم منابع هیدروکربنی به روش تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از محاسبه چگالی انرژی در حوزه زمان- مقیاس

دوره 36، شماره 4، زمستان 1389
امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی

8.

نمایش کانال‌های مدفون با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی

دوره 40، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45-56
مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ علیرضا حیدریان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.