1.

زیست‌چینه‌نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در شرق دوگنبدان بر اساس روزنداران

دوره 35، شماره 3، آبان 1389
عزیزاله طاهری؛ حسین وزیری مقدم

2.

زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند جهرم در یال شمالی تاقدیس کوه گچ، ناحیه لار

دوره 35، شماره 4، آبان 1389
الهام نفریه؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهری

3.

معرفی رسوبات آواری- کربناته و آواری قرمز رنگ ماستریشتین در ناحیه زاگرس مرتفع (سمیرم- اردل)

دوره 36، شماره 1، دی 1389
حسین وزیری مقدم؛ امراله صفری؛ سمیرا شهریاری گرایی؛ عزیزاله طاهری؛ احمدرضا خزایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب