1.

بررسی آناتومیکی و رادیولوژیکی سرخرگ‌های کرونری قلب در اسبچه خزر

دوره 66، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 235-238
محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور

2.

گزارش یک مورد مجرای سینه‌ای چپ در الاغ

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386
محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور

3.

گزارش یک مورد واریاسیون مهره‌ای در اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 301-302
محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور؛ محمدحسن صبوری؛ کاظم چاوشی پور

4.

گزارش یک مورد واریاسیون مهره‌ای در اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386
محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور؛ محمدحسن صبوری؛ کاظم چاوشی پور

5.

مطالعه آناتومیکی شاخه‌های سرخرگ کاروتید خارجی در شتر یک کوهانه و مقایسه» آن با نشخوارکنندگان و تک سمیان

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 373-378
محمدحسن یوسفی؛ حسن گیلانپور؛ بیژن رادمهر

6.

مطالعه آناتومیکی شاخه‌های سرخرگ کاروتید خارجی در شتر یک کوهانه و مقایسه» آن با نشخوارکنندگان و تک سمیان

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386
محمدحسن یوسفی؛ حسن گیلانپور؛ بیژن رادمهر

7.

مطالعه توپوگرافیک تنه بازویی سری در اسبچه خزر

دوره 64، شماره 4، زمستان 1388
محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور

8.

مطالعه رشد تکاملی گانگلیون گردنی سینه‌ای (ستاره ای)‌ ‌در جنین گوسفند

دوره 65، شماره 2، تابستان 1389
جمال نوری نژاد؛ حسن گیلانپور؛ بیژن رادمهر

9.

مطالعه وجود غدد میزراهی خارج لگنی درانتهای دور پنیس شترنریک کوهانه ایرانی

دوره 65، شماره 4، زمستان 1389
محمد یوسفی؛ حسن گیلانپور؛ پرویز تاجیک


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.