1.

بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 59-78
حسن بادینی

2.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری

دوره 42، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 59-78
حسن بادینی

3.

جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران

دوره 38، شماره 4، دی 1387
حسن بادینی

4.

قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی)

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
حسن بادینی

5.

«مبانی ارادی دعوای شخص ثالث»

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 77-96
حسن بادینی؛ حسن پاک طینت

6.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 89-107
حسن بادینی

7.

مطالعة تطبیقی مسؤولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 57-76
حسن بادینی

8.

نگرشی انتقادی به معیارِ «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسؤولیت مدنی

دوره 40، شماره 1، فروردین 1389
حسن بادینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب