1.

بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 59-78
حسن بادینی

2.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 59-78
حسن بادینی

3.

جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387
حسن بادینی

4.

قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387
حسن بادینی

5.

«مبانی ارادی دعوای شخص ثالث»

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 77-96
حسن بادینی؛ حسن پاک طینت

6.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 89-107
حسن بادینی

7.

مطالعة تطبیقی مسؤولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 57-76
حسن بادینی

8.

نگرشی انتقادی به معیارِ «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسؤولیت مدنی

دوره 40، شماره 1، بهار 1389
حسن بادینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.