1.

ارزیابی تطبیقی سودمندی اطلاعات سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت با هزینه‌یابی سنتی در بانکداری الکترونیک

دوره 19، شماره 3، مهر 1391، صفحه 119-138
محمد نمازی؛ امین ناظمی

2.

بررسی تأثیر سازه‌ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 14، شماره 3، اسفند 1386
محمد نمازی؛ مرتضی حشمتی

3.

بررسی تأثیر سرمایۀ فکری بر چسبندگی هزینه‎ها در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 395-420
محمد نمازی؛ اکرم فتحعلی

4.

بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 4، دی 1389، صفحه 85-186
محمد نمازی؛ ایرج دوانی پور

5.

بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و نرخ بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1385
محمد نمازی؛ نورالدین رستمی

6.

بررسی رابطه‌ی ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأکید بر نوع صنعت)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1384
محمد نمازی؛ جلال شیرزاده

7.

بررسی رابطۀ بین محافظه‌کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 521-540
محمد نمازی؛ فرهاد کاشانی‌پور

8.

بررسی سازه‌های اقتضایی مؤثر بر اجرای سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت عملگرا: شکاف بین تئوری و عمل

دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 307-333
محمد نمازی؛ زهرا سادات حسینی

9.

تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 4، اسفند 1387
محمد نمازی؛ احسان کرمانی

10.

تأثیر نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‎ها در صنایع مختلف

دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 289-310
محمد نمازی؛ فاطمه مقیمی

11.

تاثیر مالکیت نهادی بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 4، اسفند 1388
محمد نمازی؛ محمد حلاج؛ شهلا ابراهیمی

12.

طراحی و آزمون تجربی الگوی «تعیین مصادیق افشا» در گزارش تفسیری مدیریت ایران

دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 149-190
محمد نمازی؛ ساسان خادمی

13.

واکاوی الواح گلی استحکامات تخت جمشید با تمرکز بر شیوة حسابداری و دفترداری

دوره 20، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 113-134
محمد نمازی؛ فاطمه تاکسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب