1.

اثر شیب سنگ بستر بر پایداری لرزه ای شیروانی ها بر اساس داده های لرزه خیزی ایران

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 191-201
مسعود میرابوطالبی؛ فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه

2.

بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاک بستر راه کرمان-زنگی آباد با استفاده از چهار ماده آهک،RRP،ZAM I و ZAM II

دوره 45، شماره 1، بهار 1390، صفحه 23-33
اورنگ فرزانه؛ عهدیه مصدق

3.

بررسی آزمایشگاهی مدول برجهندگی، مقاومت کششی غیرمستقیم و فشاری تک محوری مخلوط‌های آسفالت بازیافت شده با استفاده از کف قیر

دوره 45، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 803-825
سعید یوسف دوست؛ اورنگ فرزانه؛ علی محمد اسماعیلی؛ امیر احمدی

4.

تحلیل ‌برگشتی داده‌های همگرایی‌سنجی و برداشت نشست ‌سطحی زمین‌ در حین اجرای زوج تونل رسالت (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 623-629
ملو آقامالیان؛ اورنگ فرزانه؛ امیر عباس بصیری تهرانی

5.

تحلیل پایداری سه بعدی شیروانی‌ها بر اساس مکانیسم گسیختگی چرخشی

دوره 44، شماره 1، بهار 1389
فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه؛ مسعود فاضلی نیا

6.

تحلیل پایداری شیروانی‌های خاک مسلح به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 45، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 697-707
هادی محمدزاده رومیانی؛ فرج‌الله عسکری؛ اورنگ فرزانه

7.

ظرفیت باربری پی‌های واقع بر شیروانی‌های مقعر در پلان به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 44، شماره 2، تابستان 1389
اورنگ فرزانه؛ فرج‌الله عسکری؛ رضا یگانه خاکسار

8.

نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 329-333
فرج الله عسکری؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ اورنگ فرزانه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.