1.

عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389
علی اصغر سعیدی؛ شکوه دیباجی فروشانی؛ سید احمد فیروزآبادی

2.

وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389
سید احمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب