1.

آیا تبعیض جنسیتی عامل بازدارنده رشد اقتصادی کشورهاست؟

دوره 50، شماره 3، آبان 1394، صفحه 593-616
تیمور رحمانی؛ سپیده کاوه

2.

ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 65-86
حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینی؛ تیمور رحمانی؛ هدیه ستایش

3.

بررسی تاثیر اعتماد بررشد اقتصادی دراستان‎های ایران با روش اقتصادسنجی فضائی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1386
تیمور رحمانی؛ میثم امیری

4.

بررسی هم‎گرایی بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) بخش صنعت در استان‎های ایران

دوره 45، شماره 2، مرداد 1389
تیمور رحمانی؛ شهرام شفیعی

5.

تأثیر درجه‌ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه‌ای بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌های ایران

دوره 53، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-44
تیمور رحمانی؛ محسن مهرآرا؛ امین محسنی چراغلو؛ گیتی شاکری

6.

تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت‌جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت‌خیز

دوره 44، شماره 4، اسفند 1388
تیمور رحمانی؛ ماندانا گلستانی

7.

تحلیلی تئوریک از اهمیت وماهیت پس انداز و بررسی تجربی آن در ایران

دوره 31، شماره 47، فروردین 1372
اکبر کمیجانی؛ تیمور رحمانی

8.

منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین‌های جدید و بررسی تجربی آن در ایران

دوره 47، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 91-112
تیمور رحمانی؛ حسین امیری

9.

نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران

دوره 56، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-24
علیرضا آذربایجانی؛ تیمور رحمانی؛ سید علی مدنی زاده؛ حسن افروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب