1.

بررسی تطبیقی تشکل های دانشجویی در فرانسه و ایران

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 303-322
احمد نقیب زاده؛ علیرضا جانزاده

2.

بررسی ریشه‌های نگاه امنیتی دولت به پیرامون داخلی (جامعه داخلی) در عصر قاجار

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1057-1074
احمد نقیب زاده؛ صونا قاجار

3.

بررسی فرایند توسعۀ اقتصادی کرۀ جنوبی در چارچوب الگوی دولت توسعه گرای غیر دموکراتیک

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1015-1032
احمد نقیب زاده؛ محمد تقی دلفروز

4.

بوردیو و قدرت نمادین

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 279-294
احمد نقیب زاده؛ مجید استوار

5.

علل توسعه اقتصادی در آسیای جنوب شرقی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 335-347
احمد نقیب زاده؛ سلمان صادقی زاده

6.

مقایسة مبانی مشروعیت در دولت‌های هخامنشی و ساسانی

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 797-815
احمد نقیب زاده؛ امیر محمد ایزدی

7.

نوسازی سیاسی و شکل گیری احزاب در جمهوری اسلامی ایران (بر اساس رویکرد هانتینگتون)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388
احمد نقیب زاده؛ غلامعلی سلیمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.