1.

اثر نرخ کرنش بر تغییرات فشار آب منفذی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
حجت احمدی؛ حسن رحیمی؛ عباس سروش؛ عبدالحسین هورفر

2.

بررسی تأثیر وجود گچ و آبشویی آن بر ویژگی های مقاومتی خاک رسی

دوره 41، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 251-256
سمانه کارگر؛ علی رئیسی؛ حسن رحیمی

3.

قابلیت کاربرد پوسته برنج به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

دوره 40، شماره 1، اسفند 1388
کامی کابوسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسن رحیمی

4.

کنترل تورم خاک در زیر پوشش کانالها با استفاده از سیکل های تر و خشک شدن

دوره 40، شماره 1، اسفند 1388
مریم ابراهیمی رستمی؛ حسن رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب