1.

بررسی اثر رقابت چندگونه ای توق (Xanthium strumarium L.) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

دوره 40، شماره 2، دی 1388
علیرضا یوسفی؛ حسن علیزاده؛ محمد علی باغستانی؛ حمید رحیمیان

2.

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم نان (L. (Triticum aestivum در رقابت با چاودار (L. Secale cereale)

دوره 39، شماره 1، آبان 1387
مرجان دیانت؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمد علی باغستانی؛ حسن محمد علیزاده؛ اسکندر زند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب