1.

بررسی پارامترهای موثر در آبشویی سوخت بیودیزل

دوره 40، شماره 2، اسفند 1388
مهدی فیض اله نژاد؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ حسین باقرپور؛ علی زنوزی

2.

بهینه سازی پارامترهای تاثیر گذار در تولید سوخت بیودیزل با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
حسین باقرپور؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ عباس محمدی؛ مهدی فیض اله نژاد؛ علی زنوزی

3.

تحلیل و بررسی ارتعاشات تراکتور دوچرخ در وضعیت ایستگاهی

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
احمد تقی‌زاده علی سرایی؛ تیمور توکلی هشجین؛ برات قبادیان

4.

مطالعه و بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند جذب رطوبت در کاه گندم

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387
محمد یونسی الموتی؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ برات قبادیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب