1.

حسابداری مازاد تمیز: رابطه ارزشی سود و ارزش دفتری

دوره 15، شماره 2، مرداد 1387
ویدا مجتهد زاده؛ سیدحسین علوی طبری؛ زهرا قاسمی

2.

گذری بر چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا

دوره 4، شماره 1، تیر 1374
ویدا مجتهد زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب