1.

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران: رویکردهای موجود ، رهیافت جدید

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 49-68
حمید احمدی؛ سجاد ستاری

2.

پیوستار تاریخی جنبش های اجتماعی – سیاسی معاصر ایران

دوره 38، شماره 4، دی 1387
حمید احمدی؛ مرتضی منشادی

3.

خاورمیانه و نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
حمید احمدی

4.

خرد سیاسی در شاهنامه فردوسی مبانی و ساختارها

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 21-40
حمید احمدی؛ مهدی مهدی حسنی باقری شریف‌آباد

5.

طالبان پاکستان : علل پیدایش ، ماهیت و چالش های امنیتی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 21-37
حمید احمدی؛ آرش بیدالله خانی

6.

ناسیونالیسم، مشکله هویت و دولت ملی درتئوری اجتماعی

دوره 37، شماره 4، دی 1386
حمید احمدی؛ حبیب الله فاضلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب