1.

اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 167-185
روشنعلی شکاری؛ زهره افشار قوچانی

2.

استصحاب و اصاله اللزوم

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388
روشنعلی شکاری

3.

بررسی روایات وارده در محرومیت زوجه از برخی ماترک

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 73-92
روشنعلی شکاری؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی

4.

طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 241-258
روشنعلی شکاری؛ اسماعیل کریمیان

5.

مشروعیت عزل دین و آثار آن

دوره 37، شماره 4، دی 1386
روشنعلی شکاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب