1.

ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 185-201
سعید حبیبا؛ زهرا شاکری

2.

تحلیل دکترین رقیق سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 17-35
سعید حبیبا؛ مجید حسین زاده

3.

چالش‌های جدید حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 4، دی 1386
سعید حبیبا

4.

چالش های حقوقی دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 4، دی 1387
سعید حبیبا؛ زهرا شاکری

5.

دادگاه های مالکیت فکری در کشورهای جنوب شرقی آسیا

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 131-150
سعید حبیبا؛ فرزانه شاکری

6.

دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
سعید حبیبا؛ زهرا شاکری

7.

قاعدۀ نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات مروری گذارا بر چگونگی شکل گیری قاعدة نقض پیش از موعد

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 137-154
سعید حبیبا؛ عباس کاظمی نجف‎آبادی

8.

کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 93-110
سعید حبیبا؛ زهرا شاکری

9.

نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
سعید حبیبا؛ ملیحه زارع


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب