1.

جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل

دوره 38، شماره 4، دی 1387
نسرین مصفا؛ نبی الله ابراهیمی

2.

دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 189-203
فرهاد عطایی؛ روح الله قادری کنگاوری؛ نبی الله ابراهیمی

3.

روابط ایران با شورای همکاری خلیج فارس بعد از سال 2003

دوره 37، شماره 3، مهر 1386
بهرام مستقیمی؛ نبی الله ابراهیمی

4.

مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 337-355
بهرام مستقیمی؛ نبی الله ابراهیمی

5.

نقد و معرفی کتاب: "انتخاب عقلانی و مطالعات امنیتی، استفن والت و منتقدانش"

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
نبی الله ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب