1.

تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی

2-38، شماره 3، آذر 1387
سعید غلامرضائی؛ حمید موحد محمدی؛ علی اسدی؛ سید محمود حسینی

2.

تحلیل عاملی سازه های اثر بخشی نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج

دوره 35، شماره 4، تیر 1383
علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمود حسینی؛ احمد جعفرنژاد

3.

توسعه مشارکتی فناوری (PTD) رهیافتی نوین برای تولید و انتقال فناوری مناسب کشاورزان خرده‌پا

2-38، شماره 3، آذر 1387
علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمود حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب