1.

بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای پروتئینی در گیلاس(P.avium L.)

دوره 37، شماره 3، خرداد 1385
ناصربوذری؛ حسن ابراهیم زاده؛ کاظم ارزانی

2.

مطا لعه گل آغازی و نیاز سرمایی گیلاس (prunus .avium. L) ارقام سیاه دانشکده و فراسیدا

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
ناصربوذری؛ کاظم ارزانی؛ حسن ابراهیم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب