1.

بررسی مقایسه ای بردارهای ویژه و محورهای اصلی تنش دیرین در تعیین تیپ دگرریختی بخش جنوبی البرز مرکزی

دوره 1، شماره 0، تیر 1380
محسن الیاسی؛ میر علی اکبر نوگل سادات؛ منوچهر قریشی

2.

بررسی نحوه جایگزینی توده کوارتز دیوریتی سلفچگان بر اساس شواهد صحرایی و پتروگرافی

دوره 32، شماره 1، مرداد 1385
علی کنعانیان؛ محبوبه نظری وانانی؛ محسن الیاسی

3.

تعیین زاویه اصطکاک داخلی سنگ ها به کمک سطوح برش دارای خش لغزش

دوره 3، شماره 0، بهمن 1383
محسن الیاسی

4.

سازوکار جایگیری توده های آذرین شمال شرق قزوین با بهره گیری از تحلیل تنش دیرین

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
محسن الیاسی؛ علی کنعانیان؛ کیمیا کلانتری؛ محسن حیدری

5.

شواهد پتروگرافی حاکی از دگرشکلی دمای بالا در سنگ‌های حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال‌غرب زاهدان، ایران

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
علی کنعانیان؛ مهدی رضائی کهخائی؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی

6.

کاربرد محور نوری کوارتز در تعیین شرایط دگرشکلی میلونیت گرانودیوریت‌های لخشک، شمال غرب زاهدان، ایران

دوره 35، شماره 3، آبان 1389
مهدی رضایی کهخایی؛ علی کنعانیان؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب