1.

اثر آب شور بر روی عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی وشیاری

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377
تیمور سهرابی؛ علیرضا کیانی؛ ابراهیم پذیرا

2.

مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376
فریبرز عباسی؛ محمدمحمودیان شوشتری؛ ابراهیم پذیرا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب