1.

اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر داریوش شیرانی؛ دکتر بهنام مشکی؛ دکتر سعید مستوفی

2.

بررسی تناوب داری میکروفیلتر دیروفیلاریا ایمی تیس در خون یک قلاده سگ در تهران

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379
دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشکی

3.

بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379
دکتر بهنام مشکی؛ دکتر علی اسلامی

4.

بررسی فیلرهای خونی سگ در شهرستان تنکابن

دوره 60، شماره 4، بهمن 1384
دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر رضامحمد محتشم؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشکی

5.

تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز

دوره 56، شماره 3، آبان 1380
دکتر بهنام مشکی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب