1.

اثرات افزودن آنزیم زایلاناز- پروتئاز در جیره های حاوی سطوح

2-38، شماره 2، آذر 1387
بهناز سخدری؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری

2.

اثر سطوح پروتئین و ژنوتیپ برروی رشد وکیفیت لاشه خطوط پدری لاینهای گوشتی

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375
مجتبی زاغری؛ علی نیکخواه؛ محمود شیوازاد

3.

تاثیر تنظیم جیره غذایی حاوی کنجاله تخم پنبه بر اساس آمینو اسیدهای قابل هضم و آمینو اسیدهای کل روی عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385
مجتبی زاغری؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه

4.

تاثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا با و بدون آنزیم بر توان تولیدی گله‌های مادر گوشتی

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385
اردشیر شیخ احمدی؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری؛ احمد زارع شحنه

5.

تعیین زیست فراهمی کلسیم موجود در صدف معدنی (لوماشل)

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385
مجتبی زاغری؛ محمد ریاحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب