1.

اثرات درجه حرارت نامناسب بر رشد وعملکرد5 رقم گندم پاییزه

دوره 3، شماره 0، بهار 1374
غلامحسین سرمدنیا

2.

بررس اثرات تنش شوری درگیاه اسپرس (onobrychis viciifolia scop) در مرحله گیاهچه

3و4، شماره 0، بهار 1368
عبدالرضا باقری کاظم آباد؛ غلامحسین سرمدنیا؛ شاپور حاج رسولیها

3.

بررسی اثر کلرور سدیم برشاخصهای رشد گیاه لوبیا در شرایط اقلیمی مختلف

1و2، شماره 0، بهار 1369
مهدی نصیری محلاتی؛ غلامحسین سرمدنیا

4.

بررسی چگونگی تجمع برخی از عناصر در ریشه و بخش هوایی گیاه اسپرس تحت تنش شوری

1و2، شماره 0، بهار 1369
عبدالرضا باقری کاظم آباد؛ شاپور حاج رسولیها؛ غلامحسین سرمدنیا

5.

تاثیر تاریخ کاشت روی عملکرد دانه سه رقم ذرت درمنطقه اصفهان

دوره 3، شماره 0، تابستان 1374
غلامحسین سرمدنیا


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.