1.

شایستگیهای مدیریتی برای دنیای تلاطم

دوره 15، شماره 0، دی 1370
علی رضائیان

2.

شریان حیات مدیریت

9-10، شماره 0، آذر 1369
علی رضائیان

3.

طرح مطالعات تطبیقی در مدیریت

35 و 36، شماره 0، دی 1375
علی رضائیان

4.

ندارد.

دوره 14، شماره 0، مهر 1370
علی رضائیان

5.

هدفگذاری مهمترین مهارت مدیران

دوره 13، شماره 0، شهریور 1370
علی رضائیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب