1.

بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش

دوره 55، شماره 1، بهار 1379
دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی

2.

کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

دوره 55، شماره 1، بهار 1379
دکتر غفار اردلانی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی

3.

لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379
دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو

4.

مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش

دوره 58، شماره 2، تابستان 1382
دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو

5.

مطالعه آترزی فولیکولهای تخمدانی گوسفند ماکویی در مراحل مختلف دوره جنسی و در فصول مختلف سال

دوره 55، شماره 4، زمستان 1379
دکتر شاپور حسن زاده؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو

6.

مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندومتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس

دوره 53، 3,4، زمستان 1377
دکتر رسول شهروز؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.