1.

بررسی تجربی پاتوژنز کاندیدا آلبیکنس و آسپرجیلوس نایجر در گوش سگ

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378
دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر رسول روح الامین؛ دکتر شهرام جمشیدی؛ دکتر ایرج سهرابی حقدوست؛ دکتر محمدعلی راد

2.

بررسی تعیین پارامترهای الکتروکاردیوگرام سگهای سالم نژاد ژرمن شپرد در ایران

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379
دکتر رسول روح الامین؛ دکتر علی رضاخانی؛ دکتر داریوش شیرانی

3.

بررسی تعیین پارامترهای طبیعی اشتقاقهای جلوسینه ای در سگهای نژاد ژرمن شپرد ایرانی

دوره 53، 3,4، بهمن 1377
دکتر رسول روح الامین؛ دکتر علی رضاخانی؛ دکتر داریوش شیرانی

4.

مطالعه تعیین معیار قابل ارجاع برای اندازه گیری IOP سگها در ایران

دوره 53، 1,2، مرداد 1377
دکتر رسول روح الامین؛ دکتر محمد علی راد؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر سید جاوید ال داود


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب