1.

بررسی جنبه های زیست محیطی ایستگاه انتقال مواد زاید جامد در شهر تهران ( مطالعه موردی مناطق 2 ، 5 و 15)

دوره 27، شماره 28، زمستان 1380
قاسمعلی عمرانی؛ مهسا رضایی مقدم؛ سید مسعود منوری؛ پروین نصیری

2.

بررسی کارایی همزن مکانیکی از نوع پایروبی ویژه دستگاه های بیوگاز به مدل چینی

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385
قاسمعلی عمرانی؛ مهیار صفا؛ فریده گلبابایی

3.

روند توسعه بیوگاز در ایران و جهان

دوره 19، شماره 19، تابستان 1376
قاسمعلی عمرانی

4.

زباله دانهای عمومی با انبارهای موقت جهت جمع آوری زباله های شهری

دوره 11، شماره 11، تابستان 1361
قاسمعلی عمرانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.