1.

اثرات بی دردی ناشی از تزریق اپیدورال دتومیدین در گاو

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384
دکتر اسداله کریمان

2.

بررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیه اپیدورال خلفی در اسب

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380
دکتر اسداله کریمان؛ دکتر سید مهدی قمصری؛ دکتر محمدرضا مخبردزفولی

3.

بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378
دکتر اسداله کریمان؛ دکتر سید جاوید آل داود؛ دکترایرج نوروزیان

4.

مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند

دوره 52، شماره 2، تابستان 1376
دکتر اسداله کریمان؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر ایرج نوروزیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.