1.

ارزیابی شاخص های مقومت به خشکی در گندم نان

دوره 32، شماره 4، تیر 1380
فرید نورمند موید؛ محمد علی رستمی؛ محمد رضا قنادها

2.

بررسی صفات مرفوفیزیولوژیکی گندم نان و رابطه آنها با عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 32، شماره 4، تیر 1380
فرید نورمند موید؛ محمد علی رستمی؛ محمدرضا قنادها


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب