1.

"بررسی های حسابداری" از آغاز تاکنون

دوره 3، شماره 2، پاییز 1373
محمد صادقی

2.

پژوهشهای کاربردی در حسابداری

دوره 6، شماره 1، زمستان 1376
محمد صادقی

3.

پژوهشهای کاربردی در حسابداری

دوره 7، شماره 1، پاییز 1377
محمد صادقی

4.

پژوهش های کاربردی در حسابداری (قسمت یازدهم)

دوره 8، شماره 1، تابستان 1378
محمد صادقی

5.

پژوهش های کاربردی در حسابداری (قسمت یازدهم)

دوره 7، شماره 2، زمستان 1377
محمد صادقی

6.

پژوهشهای کاربردی در حسابداری (قسمت اول)

دوره 3، شماره 1، تابستان 1373
محمد صادقی

7.

پژوهشهای کاربردی در حسابداری ( قسمت پنجم)

دوره 4، شماره 2، زمستان 1374
محمد صادقی

8.

پژوهشهای کاربردی در حسابداری (قسمت چهارم)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1374
محمد صادقی

9.

پژوهشهای کاربردی در حسابداری (قسمت دوم )

دوره 3، شماره 2، پاییز 1373
محمد صادقی

10.

پژوهشهای کاربردی در حسابداری( قسمت سوم)

دوره 3، شماره 3، زمستان 1373
محمد صادقی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.