1.

اثر آرایش کاشت وتاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی سویا

دوره 1، شماره 0، بهار 1376
حسین نجفی؛ ناصر خدابنده؛ کاظم پوستینی؛ حسن زینالی؛ حشمت اله پوردوایی

2.

بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد‘ اجزاء آن و درصد پروتیین خام ماش

دوره 4، شماره 0، تابستان 1377
علیرضا طالعی؛ ناصر خدابنده؛ براتعلی غلامی

3.

بررسی اثرات و باکتری ریزوبیوم روی ویژگیهای اگرونومیکی ‘میزان روغن سه واریته سویا

3و4، شماره 0، بهار 1367
ناصر خدابنده؛ بهمن یزدی صمدی

4.

بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشد زایشی برجوانه زنی وقدرت بذر سویا

دوره 1، شماره 0، بهار 1376
ناصر خدابنده؛ علی جلیلیان

5.

بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و تغییرات مقدار پروتیین گندم امید

1و2و3و4، شماره 0، بهار 1364
ناصر خدابنده

6.

بررسی تأثیر تراکمهای بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه وبرخی ویژگی های ظاهری دو هیبرید ذرت

دوره 31، شماره 3، بهار 1379
آیدین حمیدی،؛ ناصر خدابنده؛ عادل دباغ محمدی نسب

7.

بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش جغرافیایی برای پروتئین های ذخیره ای دانه د رکلکسیون گندم دوروم ایران

دوره 1، شماره 0، تابستان 1375
جعفر آقایی؛ سیروس عبد میشانی؛ ناصر خدابنده

8.

مطالعه پلی مورفیسم آیزوزایم های استراز وگلوتامات اگسالات ترانس آمیناز در توده های بومی جو ایرانی

دوره 1، شماره 0، بهار 1375
علی حق نظری؛ سیروس عبد میشانی؛ بهمن یزدی صمدی؛ ناصر خدابنده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.