1.

اثر آرایش کاشت وتاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی سویا

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1376
حسین نجفی؛ ناصر خدابنده؛ کاظم پوستینی؛ حسن زینالی؛ حشمت اله پوردوایی

2.

بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد‘ اجزاء آن و درصد پروتیین خام ماش

دوره 4، شماره 0، تیر 1377
علیرضا طالعی؛ ناصر خدابنده؛ براتعلی غلامی

3.

بررسی اثرات و باکتری ریزوبیوم روی ویژگیهای اگرونومیکی ‘میزان روغن سه واریته سویا

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1367
ناصر خدابنده؛ بهمن یزدی صمدی

4.

بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشد زایشی برجوانه زنی وقدرت بذر سویا

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376
ناصر خدابنده؛ علی جلیلیان

5.

بررسی تأثیر تراکمهای بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه وبرخی ویژگی های ظاهری دو هیبرید ذرت

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379
آیدین حمیدی،؛ ناصر خدابنده؛ عادل دباغ محمدی نسب

6.

بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و تغییرات مقدار پروتیین گندم امید

1و2و3و4، شماره 0، فروردین 1364
ناصر خدابنده

7.

بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش جغرافیایی برای پروتئین های ذخیره ای دانه د رکلکسیون گندم دوروم ایران

دوره 1، شماره 0، تیر 1375
جعفر آقایی؛ سیروس عبد میشانی؛ ناصر خدابنده

8.

مطالعه پلی مورفیسم آیزوزایم های استراز وگلوتامات اگسالات ترانس آمیناز در توده های بومی جو ایرانی

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1375
علی حق نظری؛ سیروس عبد میشانی؛ بهمن یزدی صمدی؛ ناصر خدابنده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب