1.

پیامهای تربیتی و رفتاری در اشعار ابن یمین

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر قاسم صافی

2.

تجلیات فرهنگ و هنر ایران در عصر گورکانیان هند

1تا4، شماره 133، فروردین 1374
دکتر قاسم صافی

3.

رساله معارف از صدر الدین قونوی (متوفی 673 ق) ترجمه عبدالغفور لاری (متوفی 912 ق)

دوره 150، شماره 0، تیر 1378
دکتر قاسم صافی

4.

فرخی یزدی ‘ شاعر سرافراز فرهنگ و ادب ایران

163-162، شماره 0، مهر 1381
دکتر قاسم صافی

5.

کوششهای فرهنگی دانشگاه پکن در سمینار زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی

دوره 156، شماره 0، دی 1379
دکتر قاسم صافی

6.

گزارش اجلاس بین المللی استادان زبان و ادب فارسی – هند دانشگاه گجرات-احمدآباد

149-148، شماره 148، اسفند 1377
دکتر قاسم صافی

7.

میراثی ناشناخته ، اثری نویافته در روابط فرهنگی ایران وهند

147-146، شماره 146، مهر 1377
دکتر قاسم صافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب