1.

ابعاد جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان خوزستان

147-146، شماره 146، مهر 1377
دکتر احمد پوراحمد

2.

جایگاه انسان در دیدگاه جغرافیدانان مسلمانان سده های میانه

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر احمد پوراحمد

3.

مقدمه ای بر ویژگیها و ابعاد فضایی بازسازی مناطق جنگزده استان کرمانشاه

145-141، شماره 141، اسفند 1376
دکتر احمد پوراحمد

4.

نقش توانهای توریستی در توسعه اقتصادی شهر کرمان

دوره 155، شماره 0، مهر 1379
دکتر احمد پوراحمد؛ محمد حسین تجلی

5.

نقش جهانگردی در اشتغال شهرستان کرمان

دوره 156، شماره 0، دی 1379
دکتر احمد پوراحمد؛ محمد حسین تجلی

6.

ویژگیها و توزیع جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان آذربایجان غربی

دوره 150، شماره 0، تیر 1378
دکتر احمد پوراحمد

7.

ویژگیها و توزیع جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان ایلام

149-148، شماره 148، اسفند 1377
دکتر احمد پوراحمد؛ اسماعیل علی اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب