1.

اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1381
حسین شکوهمند؛ احمد کهربائیان؛ نصرالله تابنده؛ احمد جلیلوند

2.

بهینه سازی اگزرژی متمرکز کننده های خورشیدی از نوع سهموی خطی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387
احمد کهربائیان؛ حمیدرضا ملک محمدی

3.

مطالعه انتقال حرارت در کانالهای نیمدایره ای با پره های داخلی در ناحیه طول ورودی حرارتی

دوره 35، شماره 1، خرداد 1380
حسین شکوهمند؛ احمد کهربائیان؛ محمود علیپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب