1.

اثر آب شور بر روی عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی وشیاری

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
تیمور سهرابی؛ علیرضا کیانی؛ ابراهیم پذیرا

2.

ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانهای ساخت داخل

دوره 2، شماره 0، بهار 1378
تیمور سهرابی؛ فرزاد اکرام نیا؛ مهدی میراب زاده

3.

بررسی خصوصیات هیدرولیکی وفنی لوله های دریچه دار انعطاف پذیر

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
تیمور سهرابی؛ شعبان زارعی؛ محمد حسین امید

4.

بررسی رواناب درسیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت کم فشار

دوره 1، شماره 0، تابستان 1376
تیمور سهرابی؛ فرداد فتح اله زاده

5.

بررسی کارآیی آبیاری زیرزمینی با لوله های لاستیکی تراوا

دوره 1، شماره 0، بهار 1376
تیمور سهرابی؛ نعمت الله گازری

6.

بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی در مزارع استان خراسان

دوره 1، شماره 0، بهار 1378
تیمور سهرابی؛ حسین ابراهیمی

7.

بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری میکرو درسطح استان سمنان

دوره 3، شماره 0، بهار 1378
تیمور سهرابی؛ غلامعلی سلامت منش

8.

مقایسه فنی روش آبیاری بارانی ‹سنترپیوت›با روش آبیاری شیاری

دوره 31، شماره 2، بهار 1379
تیمور سهرابی؛ رضا اصیل منش


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.