1.

اثر آب شور بر روی عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی وشیاری

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377
تیمور سهرابی؛ علیرضا کیانی؛ ابراهیم پذیرا

2.

ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانهای ساخت داخل

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378
تیمور سهرابی؛ فرزاد اکرام نیا؛ مهدی میراب زاده

3.

بررسی خصوصیات هیدرولیکی وفنی لوله های دریچه دار انعطاف پذیر

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377
تیمور سهرابی؛ شعبان زارعی؛ محمد حسین امید

4.

بررسی رواناب درسیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت کم فشار

دوره 1، شماره 0، تیر 1376
تیمور سهرابی؛ فرداد فتح اله زاده

5.

بررسی کارآیی آبیاری زیرزمینی با لوله های لاستیکی تراوا

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376
تیمور سهرابی؛ نعمت الله گازری

6.

بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی در مزارع استان خراسان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378
تیمور سهرابی؛ حسین ابراهیمی

7.

بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری میکرو درسطح استان سمنان

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378
تیمور سهرابی؛ غلامعلی سلامت منش

8.

مقایسه فنی روش آبیاری بارانی ‹سنترپیوت›با روش آبیاری شیاری

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379
تیمور سهرابی؛ رضا اصیل منش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب