1.

-

دوره 1، شماره 2، 1373
دکتر علی جهانخانی

2.

آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند ؟

دوره 2، شماره 7، تابستان 1374
دکتر علی جهانخانی؛ احمد ظریف فرد

3.

یادداشت سردبیر

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1373
دکتر علی جهانخانی

4.

یادداشت سردبیر

دوره 2، شماره 7، تابستان 1374
دکتر علی جهانخانی

5.

یادداشت سر دبیر

دوره 1، شماره 4، 1373
دکتر علی جهانخانی

6.

یادداشت سر دبیر

دوره 1، شماره 2، 1373
دکتر علی جهانخانی

7.

یادداشت سر دبیر

دوره 4، شماره 14، بهار 1378
دکتر علی جهانخانی

8.

ارزیابی مالی پروژه های سرمایه ای در شرایط تورمی

دوره 1، شماره 3، 1373
دکتر علی جهانخانی

9.

ارزشگذاری شرکتها

دوره 3، شماره 12، زمستان 1375
ویدا مجتهد زاده؛ دکتر علی جهانخانی

10.

استراتژی تأمین مالی بلند مدت شرکتها

دوره 1، شماره 2، 1373
دکتر علی جهانخانی

11.

بررسی تغییرات سهام بعد از تقسیم سود

دوره 2، شماره 7، تابستان 1374
دکتر علی جهانخانی؛ مرتضی اسدی

12.

بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1378
دکتر علی جهانخانی؛ دکتر محمد طالبی

13.

بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها

دوره 4، شماره 14، بهار 1378
دکتر علی جهانخانی؛ دکتر محمد طالبی

14.

شیوه های مالی هدایت دیدگاه ها و عملکرد مدیران در جهت افزایش ثروت سهامداران

دوره 3، شماره 11، تابستان 1375
دکتر علی جهانخانی؛ احمد ظریف فرد

15.

فرهنگ واژگان مالی (8)

دوره 3، شماره 11، تابستان 1375
دکتر علی جهانخانی

16.

فرهنگ واژگان مالی (9)

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1378
دکتر علی جهانخانی

17.

کاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در تصمیمات مالی

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1373
دکتر علی جهانخانی؛ اصغر سجادی

18.

موسسه تامین سرمایه و ضرورت ایجاد آنها در ایران

دوره 1، شماره 4، 1373
داود جعفری سرشت؛ دکتر علی جهانخانی

19.

نفدی بر چگونگی قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، 1373
دکتر علی جهانخانی؛ فرهاد عبدالله زادهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.