1.

ارزیابی ترکیبات شیمیاییکاه گندم‹خراسان›و مقایسه این ترکیبات در اجزای اصلی ساقه

دوره 56، شماره 3، دی 1382
احمد رضا سرائیان؛ علی نقی کریمی؛ احمد جهان لتیباری

2.

بررسی امکان جایگزین رزین فنول –فرم آلدهید با مواد استخراجی پوست بلوط در ساخت تخته خرده چوب

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
جواد ترکمن؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری

3.

بررسی تاثیر عوامل تولید بر روی بهره وری و کل در صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) با تاکید بر خط تولید خمیر و کاغذ

دوره 57، شماره 1، تیر 1383
معراج شرری؛ سعید امیری؛ احمد جهان لتیباری؛ سید فضل الله عمادیان

4.

بررسی تولید خمیر کاغذ CMP ازکاه گندم

دوره 56، شماره 3، دی 1382
محمد هادی مرادیان؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان

5.

بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ سودای پربازده از چوب دو گونه صنوبر

دوره 58، شماره 3، مهر 1384
احمد جهان لتیباری؛ شادمان پورموسی

6.

فعال سازی سطوح ذرات چوب و استفاده از اتصال دهنده های غیرمتداول در ساخت تخته خرده چوب

دوره 56، شماره 2، مهر 1382
نورالدین نظرنژاد؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب